Hosté a strávníci se vrátili o prázdninách. V září a zkraje října odcházejí. Vrátí se ještě někdy?

Průzkumy napříč sektorem stravovacích služeb se shodují na jednom. Sektor přijde až o 1/3 ročních tržeb. Situace se liší podle regionu, velikosti měst, zaměstnanosti v jednotlivých výrobních podnicích a obsazenosti administrativních center. Segment, který je na hranici udržitelnosti je dodávka pokrmů – in house catering.

Jisté je, že okolo 15% provozů ukončí svůj provoz ke konci roku. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků 1/3 dotazovaných zvažuje ukončení provozu a více jak 80%má obavu o své podnikání. Napříč oborem se šetří, snižují náklady a propouští.

Firemní stravování se proměnilo. Nejen co se hygienických doporučení týče. Ta se zavedla na jaře a dodržují do dnes. Proto dochází jen k minimálním přenosům nákazy v době konzumace pokrmu během stravovací pauzy. Nedochází k nákazám nejen mezi hosty, ale také mezi zaměstnanci (kuchyně, obsluhující a pomocný personál, atd.)

Firemní jídelny a kantýny však vzhledem k celkovému poklesu výroby v závodech a továrnách, obzvlášť s přihlédnutím k jarnímu lockdownu evidují pokles okolo 20-25% oproti předchozímu roku. Stále zůstávají některé provozy omezeny.

Horší situace je ve firemních kantýnách a stravovacích zařízeních v rámci administrativních center. Řada firem upřednostňuje tzv. home office a zaměstnanci nepravidelně či vůbec nedocházejí během své pracovní doby do společných kanceláří. Zde je razantní pokles až o 50% a bohužel trend směřující k opaku je v nedohlednu.

Obecně se předpokládá, že tento stav bude trvat další 1/2 roku až 1 rok.