Program COVID II – záruční program za provozní úvěr od komerční banky

 • zahájení cca od 1.4.2020

 • úvěr od 10 000,-Kč – záruka bude poskytnuta společně s finančním příspěvkem a 1 mil. Kč na úhradu škod

 • maximální úvěr 15 mil. Kč

 • doba ručení 3 roky

 • využití výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

ČEZ Prodej a ČEZ ESCO

 • dovolení odkladu splatnosti, snížení záloh a vstřícnější přístup při sjednání splátkových kalendářů, vše nově bezúročně

 • řešení online

Banky

 • možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů

 • řešení individuálně ve se svým bankovním poradcem

Praha

 • odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karanténních opatření v souvislosti se šířením koronaviru

 • neúčtování podnikajícím nájemcům úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného za období od března 2020

Ostrava

 • pomoc v hmotné nouzi pro menší živnostníky do výše 20 000,-Kč

 • dotační program pro zmírnění ztrát – dotace do 100 000,-Kč

 • prodloužení splatnosti nájmů za 3-4/2020 o 3 měsíce