Oddělovat stoly, zrušit salátové bary, v kantýnách přijímat pouze platby kartou. Tyto a další body aktuálně doporučujeme stravovacím provozům v době epidemie korona viru.

Sestavili jsme pro vás desatero rad na základě doporučení zahraničních i tuzemských odborníků. A sice tak,
aby představovalo návod pro snadné, rychlé a efektivní změny v provozech.

Desatero pro stravovací provozy:

 • Stoly od sebe – oddělte stoly tak, aby lidé seděli dále od sebe.
 • Střídání personálu – dbejte na to, aby se personál z různých směn nepotkával na pracovišti. Oddělte šatny a zajistěte,
  aby jedna směna neměla žádný kontakt s druhou.
 • Dezinfekční prostředek – umístěte jej u vchodu i na toaletu.
 • Rukavice – zajistěte, aby personál při manipulaci s čerstvými potravinami používal jednorázové rukavice.
 • Konec bufetových stolů se saláty – zrušte salátové a samoobslužné bufety. Hrozí, že by se staly místem nákazy.
 • Balené příbory – příbory by měl vydávat přímo personál, nejlépe zabalené v igelitu nebo papíru.
 • Utírání stolů – otírejte stoly i židle.
 • Rouška při podávání jídla – zajistěte, aby personál používal při kontaktu se zákazníkem ochrannou roušku.
 • Karty – upřednostněte bezkontaktní platby kartou.
 • Umyvadlo – dohlédněte, aby si personál restaurace pravidelně myl ruce a používat desinfekční prostředky.

Opatření mají napomoci co nejbezpečnějšímu chodu kantýn a jídelen a bránit případnému šíření infekce. „Rozdělili jsme je na ta, která se týkají přímo hostů a zákaznické části závodní restaurace. A na taková, která vysloveně chrání personál. Na základě zahraničních zkušeností se snažíme systémově a co nejkomplexněji oběma skupinám zajistit co největší ochranu před možnou nákazou,“ uvádí předsedkyně Správní rady ProZAMS Linda Nejezchlebová.  Podobné kroky doporučují odborníci stravovacím zařízením i v dalších zemích, které čelí důsledkům šíření koronaviru.

Asi nejvýraznějším doporučením je servírování veškerých pokrmů personálem namísto bufetového prodeje, který často používá u nabídky salátů nebo moučníků. „Kolem vystavených jídel chodí po dobu obědů velké množství lidí a zvyšuje se tak riziko kontaminace virem,“ říká Nejezchlebová.

„Opatření bohužel zvýší náklady, ale zvýší bezpečnost provozu. Což je teď nejdůležitější,“ uzavírá Nejezchlebová. Personál by také přímo při obsluze hosta měl v současné době používat roušku.