Svolávám Valnou hromadu na čtvrtek 15.7.2021 od 12h formou setkání v Radlická 3294/10, Anděl, 150 00 Praha 5, zasedací místnost 1. patro.

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva o činnosti za 2020

3) Návrhy na změnu stanov

4) Vize činnosti 2021/2022

5) Závěr