Pravidla a doporučení pro závodní stravování platná od 2.3.2021

V současné době je v závodních jídelnách a obdobných zařízeních povoleno stravování a konzumace pokrmů. 

Musí být ale dodržována přísná hygienická pravidla:

  • u jednoho stolu sedí nejvýše jeden strávník,
  • u dlouhého stolu lze usadit i více strávníku, ale musí mít mezi sebou rozestupy 2 metry nebo,
  • musí být mezí strávníky mechanická překážka zabraňující šíření kapének (typicky plexisklo),
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky. Provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  • v případě osob, které konzumují potraviny a pokrmy mimo provozovnu stravovacích služeb, ale v její blízkosti (např. výdejové okénko), musí být dodrženy rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
  • z hygienických důvodů se doporučuje přednostně využívat bezhotovostní platební styk,
  • provozovatel dále při vstupu do vnitřních i venkovních prostor musí zajistit možnost dezinfekce rukou,
  • strávníci musí být vyzýváni informačními materiály k dodržení odstupu ve frontách alespoň 2 metry.

Ucelené informace o přijatých opatřeních státními institucemi naleznete ZDE