Ostatní

  • ProZAMS záleží na názorech ostatních.
  • Nabízíme informace o zaměstnaneckém stravování v České republice, Evropě a ostatních částech světa. Tady a teď. Nabízíme ucelené a aktuální informace.
  • Zajišťujeme sběr informací od všech stran zainteresovaných v zaměstnaneckém stravování. Průzkumy, výzkumy. Jsme zadavateli a máme zajímavá data pro vaše argumenty.
  • Vytváříme motivační projekty pro širokou veřejnost. Téma zdraví a strava je úzce propojeno. Na zdraví ostatních nám záleží.
  • Komunikujeme, spolupracujeme a jednáme s orgány státní správy, odbornými společnostmi, uznávanými experty i veřejnými institucemi.

Staňte se naším členem!

Podílejte se s námi na společných cílech, kontaktujte nás.
Členství je dobrovolné. Příspěvky na činnost jsou dobrovolné. Děkujeme za Vaši finanční podporu.
Členem ProZAMS se může stát jakákoli fyzická osoba (starší 18let), právnická osoba, podnikající fyzická osoba působící na území ČR.