Ostatní

  • ProZAMS záleží na názorech ostatních.
  • Nabízíme informace o zaměstnaneckém stravování v České republice, Evropě a ostatních částech světa. Tady a teď. Nabízíme ucelené a aktuální informace.
  • Zajišťujeme sběr informací od všech stran zainteresovaných v zaměstnaneckém stravování. Průzkumy, výzkumy. Jsme zadavateli a máme zajímavá data pro vaše argumenty.
  • Vytváříme motivační projekty pro širokou veřejnost. Téma zdraví a strava je úzce propojeno. Na zdraví ostatních nám záleží.
  • Komunikujeme, spolupracujeme a jednáme s orgány státní správy, odbornými společnostmi, uznávanými experty i veřejnými institucemi.

Staňte se naším členem!

Chcete-li se stát členem ProZAMS a podílet se s námi na našich cílech, kontaktujte nás ke společnému setkání.
Členem ProZAMS se může stát jakákoli fyzická osoba (starší 18let), právnická osoba, podnikající fyzická osoba působící na území ČR.