O nás

ProZAMS – Sdružení pro zaměstnanecké stravování chce motivovat zaměstnavatele, zaměstnance i poskytovatele gastronomických služeb k udržení podpory zaměstnaneckého stravování, propagovat zásady nutričně vyváženého jídla, bojovat za plnohodnotné obědy,  i vzdělávat.

Aby byl člověk v zaměstnání spokojen, měl by se správně stravovat. Přestože je jídlo nejfotografovanější věc na Instagramu a pro většinu ze zaměstnanců představuje polední pauza a společný oběd jedinou radostí pracovního dne, doteď se stravování pro zaměstnané nepřikládal větší význam. Sdružení pro zaměstnanecké stravování to chce změnit. Význam nutričně adekvátní stravy nutné pro udržení zdraví a produktivitu, respektive efektivitu v práci upřednostňuje i ILO – Mezinárodní organizace práce již více téměř 100 let.

ProZAMS je dobrovolné sdružení, jehož členům není lhostejné stravování zaměstnaných, kvalita pracovního prostředí, work-life balance a socio-ekonomický dopad nezdravého životního stylu.

Způsob, kterým se připravují jídla v závodních jídelnách, kantýnách, ale i restauracích a cateringových firmách dodávajících hotové pokrmy do firem a podniků, prošel od r. 1989 velkým vývojem. Řada provozů je schopná vařit zdravěji než dřív, jak z hlediska skladby jídel, tak i způsobů přípravy. Přesto je pořád prostor pro vylepšení. Že je kvalita stravy v práci důležitá pro zdraví, ale i pracovní výkon potvrzuje řada studií. Například podle analýzy Birgham Young University v americkém Utahu může špatné jídlo a pití snížit výkonnost zaměstnanců v průměru o 66 %. Naopak kvalitní jídlo ovlivní celkovou vitalitu, sníží míru stresu, zvedne pracovní morálku, sníží míru prezenteismu a zvýší výkonnost. V řadě zemích existují programy na podporu zdravého, nutričně vyváženého stravování.

V České republice se plných 1,8 mil. zaměstnanců stravuje v závodních jídelnách a kantýnách, 1,5 mil. dostává stravenky a 200 až 300 tisíc je podporováno třeba dovozem jídla na pracoviště apod. ProZAMS chce pomáhat osvětou v dalším zvyšováním kvality těchto forem stravování.

ProZAMS, Sdružení pro zaměstnanecké stravování založilo několik zaměstnavatelů, provozovatelů restaurací i kantýn a fyzických osob. Novým členem se může stát jakákoliv právnická i fyzická osoba žijící či podnikající v ČR. ProZAMS kromě zaměstnavatelů, provozovatelů gastronomických zařízení hodlá sdružovat odbornou veřejnost z řad lékařských, a výživových specialistů. Nedílnou součástí aktivit ProZAMS budou motivační a vzdělávací projekty.

Chceme zaměstnancům vytvářet podmínky pro zdravé, vyvážené a udržitelné pracovní prostředí především skrze stravování a zlepšení stravovacích návyků ve společnosti.

 • Proč je pravidelné, nutričně vyvážené zaměstnanecké stravování důležité:
 • zlepšení zdravotního stavu
 • zlepšení mentálního/duševního stavu
 • zlepšení krátkodobých i dlouhodobých stravovacích návyků
 • zvýšení produktivity mentální i fyzické
 • snížení efektu prezenteismu
 • snížení nemocnosti
 • snížení pracovní neschopnosti
 • zvýšení socio-ekonomické situace

Hlavní cíle ProZAMS

 • Zajištění přístupu zaměstnaneckého stravování pro všechny zaměstnané bez rozdílu věku, pohlaví a sociálního postavení
 • Edukace a podpora motivace zaměstnanců k zodpovědnosti za své zdraví
 • Podpora spolupráce mezi zaměstnavateli a poskytovateli stravování
 • Sdružování odborníků (odborné společnosti, zájmové svazy, HR, právo, dietologie, atd.), výměna informací mezi nimi a širokou veřejností
 • Informování o příležitostech v sektoru gastronomických, sociálních a zdravotních služeb
 • Popularizace významu stravování během celého životního cyklu a jeho efektech na společnost
 • Účast na konzultačních a rozhodovacích procesech

Staňte se naším členem!

Chcete-li se stát členem ProZAMS a podílet se s námi na našich cílech, kontaktujte nás ke společnému setkání.
Členem ProZAMS se může stát jakákoli fyzická osoba (starší 18let), právnická osoba, podnikající fyzická osoba působící na území ČR.