Vláda schválila bezúročný úvěr COVID pro podnikatele. Spouští se již v pondělí 16. března 2020. Cílem je usnadnění provozního financování, které bylo negativně ovlivnění díky opatřením nařízených v souvislosti s koronavirovou infekcí a jejím šířením.

Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny.

Jaký úvěr nabízí?

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 12 měsíců

Na co jej můžete použít?

 • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • na pořízení a financování zásob
 • na další provozní výdaje

Pro koho je určen?

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Klíčové body postupu poskytování zvýhodněných úvěrů COVID:

 1. Žadatel vyplní v žádosti podrobnosti a vyčíslení újmy, která mu vznikla na základě opatření proti šíření koronaviru a přiloží průkazné doklady, žádost

bude následně vyhodnocena ČMZRB a MPO

 1. Žadatel podá žádost prostřednictvím aplikace ePodatelna
 2. Ve smlouvě o zvýhodněném úvěru budou stanoveny druhy způsobilých výdajů, k jejichž financování může být použit zvýhodněný úvěr COVID (např.

mzdové náklady, pohledávky apod.)

 1. Příjemce podpory čerpá zvýhodněný úvěr COVID na svůj účet neúčelově
 2. Příjemce podpory musí uchovávat pro případnou budoucí kontrolu účetní doklady k nákladům/výdajům, které uhradil ze zvýhodněného úvěru

COVID odpovídající způsobilým výdajům dle smlouvy o zvýhodněném úvěru

Další informace https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/