Až 14 % jídla, které se denně vyhodí v provozovnách rychlých občerstvení, restauracích a jídelnách, tvoří nevydané jídlo stále vhodné ke konzumaci.

Organizace Zachraň jídlo chce nyní proti plýtvání zakročit svým projektem Darování jídla šetří klima.

Zachraň jídlo identifikovalo darování neprodaných pokrmů z různých stravovacích zařízení  jako jeden ze způsobů, jak zredukovat množství každodenně vyhazovaného jídla. V Česku tato možnost bohužel prozatím nemá vybudovanou tradici ani dostatečnou praxi, protože je poměrně náročné zajistit dodržení všech hygienických norem a nejasných zákonů. Pro úspěšný rozjezd projektu musí Zachraň jídlo nejdříve vyřešit několik náročných výzev: hygienické požadavky a legislativní pravidla jsou v současné době velmi nepřehledné a složité, a podniky proto přebytečné jídlo raději vyhazují, aby předešly případným problémům. V Zachraň jídlo proto usilují o vytvoření uceleného výkladu pravidel a srozumitelného návodu pro darování a intenzivně studují, zda a jakým způsobem probíhají podobné projekty v dalších evropských zemích.

Inspirují se například italským projektem SITICIBO. V rámci této iniciativy dobrovolníci vyzvedávají šokově zmrazené pokrmy z hromadného stravování a v tepelně izolovaných dodávkách je přepravují do blízkých potravinových bank. Díky tomuto projektu bylo v roce 2019 zachráněno 174 tun ovoce a pečiva a téměř 500 tisíc porcí zbylého jídla.

V Norsku zase funguje aplikace Foodlist, která umožňuje propojení podniků a charitativních organizací. Stravovací zařízení do aplikace nahraje fotku zbylého jídla a může si vybrat, zda chce jídlo darovat potravinové bance nebo nabídnout veřejnosti za zvýhodněnou cenu. Konečný zákazník či charita si pak jídlo v domluvený čas vyzvedne.

Projekt Darování jídla šetří klima usiluje o zjednodušení celého procesu redistribuce jídla z restaurací a jídelen do potravinových bank. Zachráněné jídlo může nasytit rodiny v nouzi a předejít zahození práce a energie vložené do jeho produkce.

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Podrobnosti o projektu Darování jídla šetří klima si můžete přečíst na stránce projektu.