Podporujeme zájmy podnikajících ve stravovacích provozech, gastroodvětví. Prosazujeme opatření, která nebudou pouze okamžitou pomocí, ale hledáme možnosti, jak nastavit dlouhodobou podporu sektoru gastronomie.  Své připomínky, návrhy a zkušenosti nám posílejte na info@prozams.cz

Vážení členové Hospodářského výboru PS PČR,
dovolte nám jménem podnikajících ve stravovacích a gastronomických provozech předložit návrh
požadavků k přijetí opatření podporující gastronomický sektor.
Do poloviny března 2020 bylo v gastronomickém sektoru zaměstnáno přes 200 000 osob ve více jak 42 000 stravovacích zařízeních (restaurace, hospody, hostince, jídelny, kantýny, bistra, kavárny, atd.). Z našich aktuálních šetření vyplývá, že březnový pokles tržeb v restauracích přesahuje 90% a
závodních a firemních kantýnách okolo 60%. Zůstalo v provozu na 13% restaurací. Nepřijme-li stát bezodkladně dostatečná opatření usnadňující současný nevynucený stav, pro spoustu firem budou nadcházející týdny likvidační. Propustí zaměstnance (odhadujeme polovinu), ukončí či omezí podnikání
(odhadem až 1⁄3). Apelujeme proto na vytvoření dlouhodobé systémové pomoci, žádáme o bezodkladné projednání a přijetí opatření pro udržení podnikání, pracovních míst a zaměstnanosti v oboru, který byl zasažen jako jeden z prvních. Zároveň žádáme stát k naplnění povinnosti nahradit škodu způsobenou
právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a následnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Navrhujeme jednoduché řešení s okamžitým efektem:​ minimální zásah státu a ponechání co nejvíce peněz v provozech​ nebo komplikovanější a méně průhledná podpora skrze dotace, podpůrné balíčky.
Navrhujeme proto následující:
– vyřešení právního výkladu poskytnutí náhrad za vzniklou krizovou situaci (ušlé zisky a škody)
– prominutí plateb odvodů na zdravotní a sociální pojištění po dobu opatření nouzového stavu, onemocnění či karantény
– snížení sazby DPH pro stravovací služby na 5%
– snížení daní z příjmu na 24 měsíců
– odložení plateb daní o 6, 9, 12 měsíců
– odložení plateb daně z přidané hodnoty o 6, 9, 12 měsíců
– odložení splátek půjček pro fyzické i právnické osoby o 6, 9, 12 měsíců (zmrazení včetně úroků)
– zákaz výpovědí z nájmu a zákaz zvyšování cen nájmu do 31.12.2020
– tzv. Kurzarbeit alespoň na 12 měsíců i pro částečně uzavřené provozy veřejného stravování
– podporu pro převedení pracovníků/zaměstnanců do provozů s nouzí o zaměstnance
– vyčerpání účelové podpory zaměstnaneckého stravování pouze ve stravovacích zařízeních

Věříme, že společným úsilím se nám všem podaří udržet co nejvyšší zaměstnanost, nezvýšit
zadluženost a nadále rozvíjet gastronomický a stravovací sektor.