Výsledky projektu “Moje závodka” sdružení ProZAMS potvrzují, že dotované jídlo v kantýnách je opravdu levné. Strávníci jsou ze 2/3 spokojeni s kvalitou nabízených pokrmů a skladbou jídelníčku.

Jíst v závodní jídelně či kantýně se opravdu vyplatí. Více než třetina strávníků zde za oběd zaplatí pod 30 korun. Do padesátikoruny potom celé obědové menu vyjde 58% zaměstnanců. Útraty v závodních jídelnách jsou tak podstatně nižší, než kolik platí lidé v běžných restauracích, kde se pohybují kolem 130 korun.

Spokojenost potvrzuje sedm z deseti lidí, kteří v dotazu na spokojenost s kvalitou obědů odpověděli „spíše ano,“ (25,8 %), „ano“ (37,5 %), nebo „vynikající“ (7,5 %).

Ze zaslaných jídelních lístků organizátoři hodnotili i kvalitu nabídky z hlediska zdravého stravování. Potěšitelné podle nich je, že velká část jídelen nabízí vedle klasického menu již i lehké pokrmy, byť ne vždy je to pravidlem. Důležité pak je, že kantýny nabízejí vícechodová menu. Ve větších firmách jsou pak obvyklé denní nabídky salátů nebo salátových barů, které si postupně nacházejí místo v menu i u menších firem. Závodní jídelny a kantýny umožňují si každý den dát si k obědu polévku, hlavní jídlo a salát a doplnit tak energii na odpolední práci. Tříchodový oběd patří ke zdravému životnímu stylu,“ říká MUDr. Kateřina Cajthamlová, odborný garant projektu.

cenová hladina za menu %
do 30 Kč 34.2%
31 – 50 Kč 23.3%
51 – 70 Kč 9.2%
71 – 90 Kč 12.5%
91 – 110 Kč 13.3%
111 – 130 Kč 5.8%

Zda-li takto nízká cenová hladina zůstane zachována i po 1.1.2021, nikdo neví. Důvodem je plánované zavedení stravenkového paušálu. Paušál má zaměstnavatelům umožnit namísto dotací jídla, vydávání stravenek apod. dávat lidem daňově osvobozený peněžní příspěvek. Tento finanční příspěvek by však podle dostupných průzkumů řada lidí použila na jiné produkty, než-li na jídlo. Potvrdily to i výsledky projektu “Moje závodka”: pouhá 4 % zaměstnanců by v případě změny v podpoře závodního stravování chodila do jídelny či kantýny stejně jako doposud. Naopak třetina lidí (33,3 procenta) by do ní přestala chodit úplně. Dotované jídelny by pak přišly o strávníky.