Od 12. dubna 2021 lze podávat žádosti do programu Covid 2021. Podrobné informace ZDE.

Podnikatelé zasažení opatřeními proti koronaviru, kterým klesly tržby alespoň o 50 %, budou moci čerpat 500 Kč na zaměstnance a den za dobu od 11. ledna do 31. března. Covid 2021 lze kombinovat s programem Antivirus, nelze jej skloubit s kompenzačním bonusem.

1.4.2021 byl vyhlášen další nový plošný program MPO založený na výkazy příjmů a ztrát Covid – Nepokryté náklady. Podporu lze žádat od 19.4 – 19.7.2021. Detailní  podmínky jsou ZDE

 

COVID – 2021

výpočet dotace založený na počtu zaměstnanců (paušální platba na zaměstnance a den)

jednodušší administrace s limitovanou platbou do výše 1,8 milionů eur v součtu všech dotací i z jiných programů, které podnikatel dosud získal

COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

výpočet dotace založený na výkazu zisku a ztráty

platba až do výše 40 milionů Kč v rámci jedné výzvy bez ohledu na další dotace