Stravenky a peníze z paušálu výhradně do restaurací, alokace financí z Národního plánu obnovy

 

Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS) navrhuje vládě a zákonodárcům sérii kroků k jednoduché a rychlé podpoře gastronomie postižené covidovou krizí.

1.Nejrychleji zaveditelným opatřením je časově omezené účelové používání stravenek a prostředků ze stravovacího paušálu výhradně v gastronomických provozech – restauracích, hospodách a jídelnách.

Gastronomie a služby jsou prokazatelně nejpostiženější. Ztráty se prozatím vyčíslují na vyšší desítky miliard korun, restaurace přišly o polovinu tržeb, pětina jich zavřela a další to zvažují, z oboru odešly deseti tisíce zaměstnanců, kteří gastronomii chybí. Vlády v Evropě i v zámoří již přicházejí s proaktivními programy na podporu gastronomie s provázaností na potravinářství, zemědělství a cestovní ruch. Jsou si totiž vědomy významu gastronomie a její funkce ve společnosti,“ říká Linda Nejezchlebová, za ProZAMS. A doplňuje: „ProZAMS proto navrhuje vládě, zástupcům parlamentních politických stran, aby českou gastronomii rovněž podpořili. Zavedení účelové útraty skrze stravenky a stravovací paušál výhradně v stravovacích zařízeních minimálně na dobu jednoho roku. Stejně jako existuje přímá podpora lázeňství formou voucherů, regionální podpora pro ubytovací služby, takto lze snadno, rychle a efektivně podpořit útratu v gastronomii.“

2. Začlenění CZ – NACE 56 (stravování) do výzev podpory z Národního plánu obnovy z pilířů „Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19“ a „Vzdělávání a trh práce“. Přerozdělit se má 200 miliard korun z evropských peněz do rozvoje ekonomiky. Gastronomie a služby jsou nejzasaženější, přesto se o nich plán nezmiňuje.

3.Dlouhodobá podpora a rozvoj konceptu ekologického přístupu podnikání zaváděním principů cirkulární a udržitelné podnikatelské praxe ve stravovacích provozech. „Vláda by měla z kapitol Národního plánu obnovy podpořit projekty na digitalizaci sektoru a na zelenou gastronomii,“ říká Linda Nejezchlebová.

4.ProZAMS dále navrhuje sestavení srozumitelných, dodržovatelných a vymahatelných pravidel pro epidemické krize. „Pandemická situace omezující či znemožňující podnikání v gastronomii musí být založená na transparentních datech, proaktivně komunikována a adekvátně kompenzována,“ doplňuje Nejezchlebová.

V Praze, 15. června 2021