Výzva : Prozams
Výzva2020-07-02T15:09:36+02:00
Logo Prozams

VÝZVA PROVOZOVATELŮ STRAVOVÁNÍ PROTI STRAVOVACÍMU PAUŠÁLU

My, níže podepsaní majitelé či provozovatelé restaurací, hospod, bister a kantýn vyzýváme členy vlády, poslance a senátory, aby zvážili negativní důsledky, které nám všem může přinést zavedení tzv. stravovacího paušálu. Jsme přesvědčeni, že tento experiment vyústí ve významný pokles našich tržeb.

ČÍST VÍCE

PODEPSAT VÝZVU

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Koho zastupujete ?

Firma:

Kraj:

Počet zaměstnanců:

Firma:

Kraj:

Počet restaurací/provozoven:

Počet zaměstnanců:

Počet podpisů

700

Počet provozoven

2 065

Počet zaměstnanců

14 886

CELÝ TEXT VÝZVY

Výzva provozovatelů stravování proti stravovacímu paušálu

 My, níže podepsaní majitelé či provozovatelé restaurací, hospod, bister a kantýn vyzýváme členy vlády, poslance a senátory, aby zvážili negativní důsledky, které nám všem může přinést zavedení tzv. stravovacího paušálu. Jsme přesvědčeni, že tento experiment vyústí ve významný pokles našich tržeb.

Samozřejmě není starostí politiků zajišťovat nám klienty a starat se o naši prosperitu. Chceme ale podnikat v prostředí, které je v rozumné míře stabilní, předvídatelné a ve kterém lze plánovat.

Obraz hospody jako špinavé špeluňky už dávno patří minulosti. Zařídit moderní restauraci vyžaduje nemalé náklady. Velká část z nich může přijít vniveč. Pro zákazníky se zúží a možná zdraží nabídka. Řada lidí přijde o práci – mnohdy těch, kteří budou jiné uplatnění hledat jen velmi těžko.

Podle studie Institutu oceňování majetku VŠE v Praze zajišťuje 22 % tržeb v sektoru stravování podpora stravování zaměstnanců. V některých restauracích je to méně, v jiných ale mnohem více. Třeba i polovina veškerého prodeje.

Je šokující, jestliže podle Asociace hotelů a restaurací stravovací paušál vítáme. Tato asociace zastupuje zejména hotely a ne segment stravování pro zaměstnance.

Pokud stát umožní firmám, aby namísto vydávání stravenek vyplácely zaměstnancům hotové peníze, bezpochyby to povede k poklesu ochoty lidí chodit do restaurace na teplý oběd. A sníží naše tržby. Nejedna „hospoda“ pak třeba bude muset uzavřít kuchyň, nebo alespoň výrazně zdražit. V nejhorším případě i úplně skončit. Tím spíš, že to vše přijde relativně nedlouho po zákazu kouření, zavedení EET.

Proč to všechno? Systém podpory stravování zaměstnanců u nás funguje dobře a podobně jako v řadě dalších evropských zemí.  Zavedení paušálu naopak představuje neprověřený experiment. A ohrozí sektor zaměstnávající více než 90 tisíc lidí.

Podporujeme vstup nových hráčů na trh se stravenkami, aby docházelo ke snižování provizí.

Podporujeme diskusi o digitalizaci, aby se nám snížila administrativa.

Podporujeme omezení stravenek na hotové jídlo určené k okamžité spotřebě.

Ale jsme zásadně proti stravovacímu paušálu, který ohrozí naše podnikání. Nenarušujte fungující systém. Pojďme otevřít diskusi na téma zaměstnanecké stravování.

PŘÍSPĚVKY