Aktuální znění nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinností ode dne 15. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

I.omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou: venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

II.zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10metrů;

III.omezuje a)činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2metry mezi zákazníky, umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně

Odkaz na plné znění  ZDE